Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1934 nr 93 poz. 834

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe.


Tekst ogłoszony: pdf D19340834.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19340834L.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 1934-10-27
Data wydania: 1934-10-24
Data wejścia w życie: 1935-01-01
Data obowiązywania: 1935-01-01
Data uchylenia: 2003-10-01
Uwagi: zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) weszły w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP