Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.).


Tekst ogłoszony: pdf D19350515.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 1935-11-21
Data wydania: 1934-05-23 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 1935-10-21
Data obowiązywania: 1935-10-21
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP