Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1945 nr 50 poz. 279

Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.


Tekst ogłoszony: pdf D19450279.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 1945-10-26 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 1945-11-21 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 1945-11-21 00:00:00 CET
Organ wydający: PREZ. KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: MIN. ODBUDOWY
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP