Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1947 nr 32 poz. 140

Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe.


Tekst ogłoszony: pdf D19470140.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data wydania: 1947-04-11 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 1947-04-30 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 1947-04-30 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 60-06-30
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ uprawniony: MIN. SKARBU
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Organ zobowiązany: MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
MIN. ZIEM ODZYSKANYCH
MIN. SKARBU
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Akty zmienione Akty uchylone
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP