Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 271

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 lipca 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej w sprawie trybu orzekania o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do Z.S.R.R.


Tekst ogłoszony: pdf D19480271.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - przyczyna nieustalona
Data wydania: 1948-07-15 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 1948-08-06 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 1948-08-06 00:00:00 CEDT
Organ wydający: MIN. SKARBU
MIN. ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP