Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1950 nr 6 poz. 52

Ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o Społecznej Inspekcji Pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19500052.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 50-02-28
Data wydania: 50-02-04 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 50-02-28 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 50-02-28 00:00:00 CET
Data uchylenia: 83-06-30
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP