Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1950 nr 36 poz. 332

Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia.


Tekst aktu: pdf D19500332.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19500332.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19500332Lj.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 50-08-26
Data wydania: 50-07-18 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 50-08-26 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 50-08-26 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ZDROWIA
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Odesłania Akty wykonawcze
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP