Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1954 nr 23 poz. 82

Dekret z dnia 12 maja 1954 r. o odznaczeniu "Medal 10-lecia Polski Ludowej".


Tekst ogłoszony: pdf D19540082.pdf
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data wydania: 54-05-12 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 54-05-15 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 54-05-15 00:00:00 CEDT
Organ wydający: RADA PAŃSTWA
Organ zobowiązany: RADA PAŃSTWA
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP