Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1954 nr 38 poz. 167

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 16 lipca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze kolei w zakładach pracy.


Tekst ogłoszony: pdf D19540167.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 54-07-16 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 54-08-31 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 54-08-31 00:00:00 CEDT
Organ wydający: MIN. PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. ZDROWIA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP