Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1958 nr 17 poz. 70

Ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.


Tekst ogłoszony: pdf D19580070.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 58-04-05
Data wydania: 58-03-12 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 58-04-05 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 58-04-05 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 85-08-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP