Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Tekst ogłoszony: pdf D19600168.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19600168Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 60-06-25
Data wydania: 60-06-14
Data wejścia w życie: 61-01-01
Data obowiązywania: 61-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające