Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Tekst ogłoszony: pdf D19640059.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19640059Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 64-03-05
Data wydania: 64-02-25
Data wejścia w życie: 65-01-01
Data obowiązywania: 65-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP