Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 86

Ustawa z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej.


Tekst aktu: pdf D19640086.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19640086.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 64-04-27
Data wydania: 64-04-22 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 64-04-27 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 64-04-27 00:00:00 CEDT
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Odesłania
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP