Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


Tekst ogłoszony: pdf D19640296.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19640296Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 64-12-01
Data wydania: 64-11-17
Data wejścia w życie: 65-01-01
Data obowiązywania: 65-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
RADA MINISTRÓW
MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. FINANSÓW
RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty uznane za uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP