Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19650232.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 65-02-26 00:00:00 CET
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze