Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19670220.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19670220Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 67-11-29
Data wydania: 67-11-21
Data wejścia w życie: 67-11-29
Data obowiązywania: 67-11-29
Uwagi: zmiana tytułu ustawy Dz. U. z 1991 r. Nr 113, poz. 491 art. 1 pkt 1 z dniem 9 grudnia 1991 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
KOMITET OBRONY KRAJU
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. KOMUNIKACJI
MIN. ŻEGLUGI
PRZEW. KOMITETU PRACY I PŁAC
MIN. OŚWIATY I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP