Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1968 nr 20 poz. 122

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego.


Tekst ogłoszony: pdf D19680122.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data wydania: 68-06-18
Data wejścia w życie: 68-12-22
Data obowiązywania: 68-12-22
Organ wydający: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW WYKORZYSTANIA ENERGII JĄDROWEJ
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Akty uchylone Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP