Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.


Tekst ogłoszony: pdf D19710114.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19710114Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 71-05-31
Data wydania: 71-05-20
Data wejścia w życie: 72-01-01
Data obowiązywania: 72-01-01
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP