Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.


Tekst ogłoszony: pdf D19740084.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 74-04-17
Data wydania: 74-04-10 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 74-08-01 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 74-08-01 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 94-11-12
Uwagi: obowiązuje w zakresie art. 9 ust. 2 i 3 w stosunku do osób, które zawarły z najemcą lokalu mieszkalnego umowę o sprawowanie nad nim opieki według tegoż art. 9 ust. 2 ustawy zgodnie z Dz. U. z 1997 r. Nr 68, poz. 439
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
CENTRALNY ZWIĄZEK SPÓŁDZIELNI BUDOWNICTWA M.
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP