Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.


Tekst ogłoszony: pdf D19740085.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19740085Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 74-04-17
Data wydania: 74-04-10
Data wejścia w życie: 75-01-01
Data obowiązywania: 75-01-01
Data uchylenia: 2015-03-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Akty uchylające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP