Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 20 poz. 106

Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobieganiu nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, sporządzona w Paryżu dnia 17 listopada 1970 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19740106.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 74-05-30
Data wydania: 70-11-17 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 74-04-30
Data obowiązywania: 74-04-30
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP