Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 21 poz. 117

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19740117.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19740117Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 74-06-04
Data wydania: 74-05-29
Data wejścia w życie: 74-08-01
Data obowiązywania: 74-08-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KOMUNIKACJI
RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP