Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.


Tekst ogłoszony: pdf D19740186.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 74-09-14
Data wydania: 74-08-14 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 75-01-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 75-01-01 00:00:00 CET
Data uchylenia: 93-02-04
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
MIN. ROLNICTWA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Organ zobowiązany: MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP