Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 38 poz. 230

Ustawa z dnia 24 października 1974 r. Prawo wodne.


Tekst ogłoszony: pdf D19740230.pdf
  pdf D19740230.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19740230.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 74-10-30
Data wydania: 74-10-24
Data wejścia w życie: 75-01-01
Data obowiązywania: 75-01-01
Data uchylenia: 2002-01-01
Uwagi: art. 65 ust. 2, art. 70 i art. 72-76 stosuje się do dnia wejścia w życie przepisów dotyczących stanu klęski żywiołowej
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: WOJEWODA
RADA MINISTRÓW
MIN. ROLNICTWA
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. ROLNICTWA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP