Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 280

Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Tekst ogłoszony: pdf D19740280.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19740280Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 74-12-20
Data wydania: 74-12-17
Data wejścia w życie: 75-01-01
Data obowiązywania: 75-01-01
Data uchylenia: 99-09-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP