Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19750091.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 75-05-28
Data wydania: 75-05-28
Data wejścia w życie: 75-06-01
Data obowiązywania: 75-06-01
Data uchylenia: 84-07-01
Uwagi: uchylona z wyjątkiem art. 37; obowiązuje także w zakresie zmian przepisów wymienionych w art. 26, 27, 28, 31
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
MIN. FINANSÓW
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PROKURATOR GENERALNY
MIN. OBRONY NARODOWEJ
KOMITET OBRONY KRAJU
MIN. PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
RADA PAŃSTWA
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP