Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1976 nr 10 poz. 54

Dekret z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19760054.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19760054Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 76-03-15
Data wydania: 76-03-04
Data wejścia w życie: 76-05-01
Data obowiązywania: 76-05-01
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: RADA PAŃSTWA
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP