Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1976 nr 14 poz. 90

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.


Tekst ogłoszony: pdf D19760090.pdf
Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 76-04-10
Data wydania: 76-03-31 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 76-04-10 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 76-04-10 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 81-01-08
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: PREZ. NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Uchylenia wynikające z
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP