Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.


Tekst ogłoszony: pdf D19780024.pdf
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 78-03-29
Data wydania: 77-01-06 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 78-03-22
Data obowiązywania: 78-03-22
 
 Akty powiązane  
Akty wykonawcze Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP