Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19800018.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19800018Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 80-03-11
Data wydania: 80-01-31
Data wejścia w życie: 80-03-11
Data obowiązywania: 80-03-11
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA PAŃSTWA
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
MIN. KOMUNIKACJI
MIN. HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
RADA PAŃSTWA
MIN. OBRONY NARODOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP