Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 82

Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.


Tekst ogłoszony: pdf D19800082.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19800082Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 80-10-15
Data wydania: 80-10-08
Data wejścia w życie: 80-10-08
Data obowiązywania: 80-10-08
Data uchylenia: 95-08-16
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA PAŃSTWA
PREZ. NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP