Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1981 nr 24 poz. 122

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19810122.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19810122Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 81-09-30
Data wydania: 81-09-25
Data wejścia w życie: 81-10-01
Data obowiązywania: 81-10-01
Uwagi: zmiany do niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r., o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP