Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 154

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.


Tekst ogłoszony: pdf D19810154.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 81-12-14
Data wydania: 81-12-12 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 81-12-14 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 81-12-12 00:00:00 CET
Data uchylenia: 2002-10-26
Organ wydający: RADA PAŃSTWA
Organ uprawniony: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
MIN. KOMUNIKACJI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
MIN. OBRONY NARODOWEJ
PROKURATOR GENERALNY
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
RADA PAŃSTWA
WOJEWODA
PREZ. GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK
MIN. ŁĄCZNOŚCI
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
 
 Akty powiązane  
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP