Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 164

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie zezwoleń na zmianę miejsca pobytu w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz zasad i trybu postępowania w tych sprawach.


Tekst ogłoszony: pdf D19810164.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 81-12-14
Data wydania: 81-12-12
Data wejścia w życie: 81-12-14
Data obowiązywania: 81-12-13
Data uchylenia: 82-08-27
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Odesłania
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP