Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1981 nr 29 poz. 165

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie tymczasowego regulaminu pobytu internowanych w ośrodkach odosobnienia.


Tekst ogłoszony: pdf D19810165.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 81-12-14
Data wydania: 81-12-13 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 81-12-14 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 81-12-13 00:00:00 CET
Data uchylenia: 81-12-31
Organ wydający: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Podstawa prawna Podstawa prawna z art. Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP