Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.


Tekst ogłoszony: pdf D19820019.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820019Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 82-02-01
Data wydania: 82-01-26
Data wejścia w życie: 82-02-01
Data obowiązywania: 82-02-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
Organ zobowiązany: MIN. KULTURY I SZTUKI
MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO
MIN. WŁAŚCIWY DS OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Odesłania Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP