Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Tekst ogłoszony: pdf D19820083.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 82-04-06
Data wydania: 82-03-26
Data wejścia w życie: 82-04-06
Data obowiązywania: 82-04-06
Data uchylenia: 92-12-08
Uwagi: Przepisy rozdziałów 1, 4, 7 z wyjątkiem art. 60 ust. 1, rozdziałów 8, 9 z wyjątkiem art. 94 oraz rozdziałów 10 i 11 utraciły moc 17 października1997 r.
Organ wydający: SEJM
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty wykonawcze Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP