Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.


Tekst ogłoszony: pdf D19820210.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820210Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 82-10-06
Data wydania: 82-09-16
Data wejścia w życie: 83-01-01
Data obowiązywania: 83-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające