Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.


Tekst ogłoszony: pdf D19820216.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 82-10-11
Data wydania: 82-10-08 00:00:00 CEDT
Data wejścia w życie: 82-10-11 00:00:00 CEDT
Data obowiązywania: 82-10-11 00:00:00 CEDT
Data uchylenia: 91-07-25
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA PAŃSTWA
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP