Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.


Tekst ogłoszony: pdf D19820228.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820228Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 82-11-12
Data wydania: 82-10-26
Data wejścia w życie: 83-05-12
Data obowiązywania: 83-05-12
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Organ zobowiązany: MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
PREZ. RADY MINISTRÓW
MIN. OŚWIATY I WYCHOWANIA
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP