Strona główna  Sejmu RP       
 
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Tekst ogłoszony: pdf D19820230.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820230Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 82-11-12
Data wydania: 82-10-26
Data wejścia w życie: 83-05-13
Data obowiązywania: 83-05-13
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADA MINISTRÓW
MIN. KOMUNIKACJI
MIN. HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
PREZ. RADY MINISTRÓW
PRZEW. GŁÓWNEGO KOMITETU TURYSTYKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2013 Kancelaria Sejmu RP