Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Tekst ogłoszony: pdf D19820230.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820230Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 82-11-12
Data wydania: 82-10-26
Data wejścia w życie: 83-05-13
Data obowiązywania: 83-05-13
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ADMINISTRACJI GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
MIN. HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG
MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
MIN. KOMUNIKACJI
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
PREZ. RADY MINISTRÓW
PRZEW. GŁÓWNEGO KOMITETU TURYSTYKI
RADA MINISTRÓW
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP