Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 267

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19820267.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19820267Lj.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 82-12-18
Data wydania: 82-12-14
Data wejścia w życie: 83-01-01
Data obowiązywania: 83-01-01
Data uchylenia: 99-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Akty zmieniające Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP