Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1982 nr 40 poz. 268

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.


Tekst ogłoszony: pdf D19820268.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 82-12-18
Data wydania: 82-12-14 00:00:00 CET
Data wejścia w życie: 83-01-01 00:00:00 CET
Data obowiązywania: 83-01-01 00:00:00 CET
Data uchylenia: 91-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Odesłania
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Akty uchylające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP