Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Tekst aktu: pdf D19830173L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19830173.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19830173Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 83-07-19
Data wydania: 83-07-14
Data wejścia w życie: 84-01-01
Data obowiązywania: 84-01-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KULTURY I SZTUKI
Organ zobowiązany: MIN. NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
NACZELNY DYREKTOR ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
SZEF KANCELARII SEJMU
SZEF KANCELARII RADY PAŃSTWA
MIN. KULTURY I SZTUKI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP