Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.


Tekst ogłoszony: pdf D19830207.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19830207Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 83-08-11
Data wydania: 83-07-28
Data wejścia w życie: 83-08-11
Data obowiązywania: 83-08-11
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. FINANSÓW
Organ zobowiązany: MIN. FINANSÓW
MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
 
 Akty powiązane  
Akty uchylone Akty uznane za uchylone Akty wykonawcze
Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie