Dz.U. 1984 nr 52 poz. 268

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


Tekst ogłoszony: pdf D19840268.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19840268Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 84-11-23
Data wydania: 84-11-15
Data wejścia w życie: 85-01-01
Data obowiązywania: 85-01-01
Uwagi: z dniem 1.01.1992 r. traci moc w zakresie dot. podatku rolnego od dochodów osób fizycznych z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Orzeczenie TK Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie