Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1984 nr 53 poz. 272

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.


Tekst aktu: pdf D19840272L.pdf
Tekst ogłoszony: pdf D19840272.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19840272Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 84-11-28
Data wydania: 84-11-15
Data wejścia w życie: 85-07-01
Data obowiązywania: 85-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KOMUNIKACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. KOMUNIKACJI
MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP