Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Tekst ogłoszony: pdf D19850049.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19850049Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 85-03-27
Data wydania: 85-03-14
Data wejścia w życie: 85-09-01
Data obowiązywania: 85-09-01
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
RADA MINISTRÓW
MIN. KOMUNIKACJI
MIN. OBRONY NARODOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym
Akty zmieniające Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP