Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


Tekst ogłoszony: pdf D19850060.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19850060Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 85-04-15
Data wydania: 85-03-21
Data wejścia w życie: 85-09-30
Data obowiązywania: 85-09-30
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. KOMUNIKACJI
MIN. ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
RADA MINISTRÓW
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. ADMINISTRACJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
MIN. KOMUNIKACJI
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Odesłania Akty wykonawcze Orzeczenie TK
Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające Dyrektywy europejskie