Strona główna  Sejmu RP       
logo ISAP  
 
  wersja: 2.19          
   Akty prawne:
      wg roczników
      wg haseł
      wyszukiwanie
 
   Linki
      pomoc
      poczta
 
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 91

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.


Tekst ogłoszony: pdf D19850091.pdf
Tekst ujednolicony: pdf D19850091Lj.pdf
Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 85-05-09
Data wydania: 85-04-18
Data wejścia w życie: 85-07-01
Data obowiązywania: 85-07-01
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
Organ zobowiązany: RADA MINISTRÓW
MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 
 Akty powiązane  
Akty zmienione Akty uchylone Akty uznane za uchylone
Akty wykonawcze Informacja o tekście jednolitym Akty zmieniające
Dyrektywy europejskie
 
< powrót
 
Do odczytania treści aktów prawnych niezbędna jest przeglądarka plików PDF   Copyright (c) 2009-2015 Kancelaria Sejmu RP